background image

Profiel en missie van onze stichting

Missie en geschiedenis

Stichting Thuis in Taal wil een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van volwassenen. De cursisten krijgen daarom tegen een bescheiden vergoeding taalonderwijs op maat, van gekwalificeerde docenten. Daarmee levert de stichting een bijdrage aan de inburgering, de integratie, de arbeidsparticipatie, de scholing en de persoonlijke ontplooiing van buitenlanders en Nederlanders in Nederland. Wie schrijft die blijft.

Onder taalontwikkeling vallen:

 • Luistervaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
Onze doelgroepen:
 • Mensen uit andere landen die de Nederlandse taal willen leren dan wel bepaalde vaardigheden willen aanleren of verbeteren.
 • Nederlanders die hun vaardigheden in de Nederlandse taal willen verbeteren.
 • Nederlanders die vaardigheden in de Engelse taal willen opdoen of verbeteren.

Stichting Thuis in Taal

 • lessen Nederlands
 • lessen Engels
 • gekwalificeerde docenten
 • privéles
Lidy

Wat mij boeit in het lesgeven is: de ontmoeting met mensen uit verschillende culturen en hen de Nederlandse taal te leren schrijven en spreken, zodat zij hier in Nederland aan het sociale leven kunnen deelnemen.

Frans

In 2004 gestart bij OOH als docent Nederlands, na meer dan 20 jaar als wegenbouwingenieur bij Rijkswaterstaat gewerkt te hebben. Ik vind het erg leuk om mijn kennis van het Nederlands aan anderen door te geven en andere culturen te ontmoeten en ook van te leren.