background image

Missie en geschiedenis

Onze geschiedenis

Stichting Thuis in Taal is (onder de naam Ouders Op Herhaling) in 1973 opgericht. In dat jaar gaf de stichting voor het eerst les aan ouders op de Heilig Hartschool. Vooral lessen in rekenen en taal zodat ouders hun kinderen konden helpen met hun huiswerk.

Groter aanbod

Langzaam maar zeker werd het cursusaanbod groter. Naast rekenen en taal kwamen er andere vakken zoals Engels maar ook Opvoeding en Verkeersveiloigheid. Dit aanbod paste helemaal in de filosofie van de jaren '70 toen de burger meer maatschappelijk inzicht moest krijgen en sociaal redzaam moest worden. In 1981 is de stichting ook met alfabetiserings-projecten gestart. 

Huidige situatie

Onze doelgroep is veranderd: aanmeldingen komen nu overwegend van anderstaligen die nederlands willen leren. Dit zijn vaak hoog opgeleide mensen en sommigen van hen hebben al meerdere cursussen Nederlands gevolgd. Zij willen hun Nederlands nog verder verbeteren. In 2008 koos de stichting een andere naam: Stichting Thuis in Taal, omdat Ouders Op Herhaling de lading niet meer dekte. De lessen zijn nu in De Bakkerij.

Stichting Thuis in Taal

  • lessen Nederlands
  • lessen Engels
  • gekwalificeerde docenten
  • privéles
Ben

Alweer mijn dertiende jaar bij de stichting, tjonge, jonge... Wat het leukste is en blijft: het lesgeven in de zin van het overdragen van kennis en het op weg helpen van mensen. Zeker als het mensen betreft uit allerlei landen, van uiteenlopende culturen, van alle niveaus en verschillende leeftijden. Doordat je bij de stichting één op één lesgeeft, ontstaat er al snel een persoonlijke band en kun je de lessen helemaal toespitsen op de persoon, de leervaardigheid en het niveau van jouw cursist. Naast enthousiasme is humor daarbij een onmisbaar ingrediënt. Teleurstellingen zijn er ook als je cursist niet of te laat voor een les afbelt, of hij of zij ermee moet stoppen. Het hoort er allemaal bij. Doen zou ik zeggen!