background image

Nieuws

Inburgeringstoets Nederlands in het buitenland Hoera,

vandaag is Joanne geslaagd voor de Inburgeringtoets, die ze afgelegd heeft op de Ambassade in Peking.

Ze heeft zich bij de Stichting Thuis in Taal (TinT) in Leiden, een aantal maanden voorbereid voor dit examen. Tweemaal in de week kreeg ze intensief les en is er veel geoefend met voorbeeldexamens.

Mensen die voorlangere tijd in Nederland willen wonen, moeten zich in het land van herkomst, voorbereiden op hun komst naar Nederland. Deze nieuwkomers moeten voor hun komst basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben. De kennis wordt getoetst op de Nederlandse Ambassade in hun eigen land. Deze toets is een van de voorwaarde om een verblijfsvergunning in Nederland te kunnen krijgen.

De toets houdt in 1) kennis van de Nederlandse samenleving 2) Toets Gesproken Nederlands, door het nazeggen van zinnen en woorden en 3) Toets Begrijpend lezen, door het oplezen van zinnen en verhaaltjes en het beantwoorden van vragen hierover.

Ref. www.ikwilnaarnederland.nl en www.rijksoverheid.nl

februari 2012'

We hebben weer nieuwe boeken aangeschaft voor:

Hoogopgeleide anderstaligen:
Nederlands in gang: eindniveau:A2
Nederlands in actie: eindniveau: B1
Nederlands op niveau: eindniveau B2

Code plus

Veel docenten werken bij Tint met Code 1,2 of 3 (voor hoogopgeleide anderstaligen). De uitgever heeft nu een nieuwe versie gelanceerd: Code Plus. Voor meer informatie kijk op www.codeplus.nl

Stichting Thuis in Taal

  • lessen Nederlands
  • lessen Engels
  • gekwalificeerde docenten
  • privéles
18 januari 2012 – Alle cursisten die op gingen voor het Staatsexamen NT2 zijn geslaagd. Hoera!

24 februari 2012 – Wij zoeken weer nieuwe docenten Nederlands. Interesse? Lees meer (zie tabblad vrijwilligers)