background image

Diaconaal centrum De Bakkerij Leiden

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden geeft vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.

Gemeente Leiden

Track

Weer aan de slag of aan de slag blijven!
TRACK biedt ondersteuning in re-integratie en/of behoud van een baan aan mensen met een psychiatrische of psychosociale achtergrond. Voor werkgevers is TRACK de partner bij outplacementtrajecten

Nieuwe Koers

Nieuwe Koers Re-integratie en Advisering begeleidt werkzoekenden in hun gang naar de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunen wij bedrijven bij de begeleiding van hun zieke medewerker, bijvoorbeeld naar een andere passende baan.